Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kulatý stůl na Kladně-předvolební setkání s politiky

20. 10. 2013

 

Předvolební setkání s politiky na Kladně   
 
Dne 17.října 2013 se konal v Kongresovém sále hotelu Kladno „ Kulatý stůl „ se zástupci politických stran a hnutí , kteří kandidují do Poslanecké sněmovny v nadcházejících parlamentních volbách ( TOP 09 , SPOZ , ODS , KSČ , KDU-ČSL , ČSSD a ANO 2011 ) .Jejich setkání se seniory Kladenska zorganizoval předseda Krajské rady Středočeského kraje pan Vajs. Besedy u „Kulatého stolu „ se stávají na Kladně tradicí .
   Pan Vajs po přivítání všech přítomných připomněl sliby , které byly politickými stranami proklamovány při prvním „ Kulatém stolu „ , konaném 8.září 2012 před volbami do Krajského zastupitelstva .Po tomto úvodu chtěl pan Vajs zahájit moderování diskuze . V tento okamžik mu byl panem Dr. Pernesem , předsedou Rady seniorů ČR se slovy „ tady moderuji já „  odebrán mikrofon za rozpačitých pohledů přítomných .
     Dr Pernes pokračoval výčtem statistických údajů , týkajících se seniorů v ČR , např. počtem poživatelů starobních důchodů , průměrnou výší důchodu , počty úmrtí seniorů od roku 2008 apod.
Následovaly dotazy ze strany účastníků „ Kulatého stolu „ ke kandidátům politických stran a hnutí . Diskuze byla bouřlivá . Ze strany moderátora Dr. Pernese byla po celou dobu jejího průběhu snaha okřikovat diskutující , pokud dotazy směřovaly na církevní restituce . To se setkalo s negativním ohlasem ze strany některých přítomných . Pokud bylo koaličními politiky minulé vlády neustále oznamováno , že nejsou finanční prostředky na výplatu důchodů , tak je logické , že senioři chtěli vědět , jakým způsobem byla stanovena výše restitučních nároků církví vč. extrémních částek na finanční náhrady.Seniory rovněž zajímalo , kam zmizely peníze z důchodového fondu , které si „vypůjčili„ premieři vlád ODS , pánové Klaus a Topolánek . Stranou nezůstaly ani otázky , týkající se výše DPH a daní z příjmu , II. důchodového pilíře , angažování poslanců mimo výkon poslaneckého mandátu i v dalších aktivitách jako funkce ve státní správě , správních a dozorčích radách státních podniků a pod.         
   Zasahování do diskuze ze strany Dr. Perlese mělo za následek , že řada seniorů předčasně opustila sál. Ze způsobu vedení diskuze měli pocit , že mají nárok se ptát jen na úzký tematický okruh , týkající se důchodů a péče za strany státu o seniory. Senioři jsou stále aktivní silou tohoto státu a jejich zájem se netýká pouze jejich problémů , ale i všeho , co je spojeno s budoucností naší země a nastupujících generací .
   Závěru „ Kulatého stolu „ byli přítomni jen zástupci ČSSD , ODS a KDU-ČSL , protože kandidáti ostatních stran odešli cca v polovině z důvodu účasti na politické debatě v České televizi. Tato skutečnost se nesetkala s pozitivním hodnocením . Beseda byla ukončena Dr. Pernesem s doporučením , které straně nedat ve volbách hlas.
 
 
 
                                                                                                        
  Ing  Pavla Zajícová