Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výlet do Kamýku

24. 5. 2015

 

Výlet do Kamýku nad Vltavou
 Výbor 3. MO důchodců Kladno zajistil pro své členy autobusový výlet do Kamýku n/Vltavou v sobotu 25. dubna. První zastávka byla na vodním díle Orlík (Orlická přehrada) s prohlídkou vodní elektrárny. Prohlídka byla předem zajištěna. Přehrada byla budována v letech 1954 – 1961 a přehradila tok řeky Vltavy u obce Solenice. Vodní elektrárna byla dána do provozu v letech 1960-1961.Od uvedení do provozu plní zejména tyto úkoly: energetické využití (elektrárna), dodávka vody odběratelům, ochrana před velkými vodami a částečně před povodněmi, plavební podmínky pro lodě na Vltavě, ale i na Labi a rybí hospodářství. Je zde i rekreační vyžití a vodní sporty (vodní nádrž). V současné době patří elektrárna mezi největší dodavatele elektřiny z vodních zdrojů u nás.
 Od uvedení do provozu prošla několika rekonstrukcemi a modernizacemi, zvýšila se provozní spolehlivost a bezpečnost provozu. Bohužel elektrárně se nevyhnula ničivá povodeň v roce 2002. Patřila k nejvíce poškozeným vodním elektrárnám. Náš průvodce byl bývalý zaměstnanec elektrárny. Před rokem 1989 v elektrárně pracovalo na tři směny 100 zaměstnanců, nyní provoz zajišťuje 14. Na nádvoří je socha, která představuje ženu – Vltavu a muže představujícího sílu a energii..
Pak jsme pokračovali k cíli naší cesty, do Kamýku nad Vltavou. Zde nás přivítala děvčata z klubu důchodců, se kterými nás pojí přátelské vztahy. Po obědě v místní škole jsme se vydali do opravené zříceniny hradu Kamýk, zvaný též Vrškamýk nebo Hunec. Ve své době to bylo poměrně luxusní sídlo, prostory hradu byly vytápěny teplým vzduchem, který se ohříval v kotelně. Počátky osídlení v okolí Kamýku sahají do pátého tisíciletí před n.l. V době bronzové vzniklo skutečné osídlení této oblasti zemědělci knovízské kultury. První písemná zmínka je z roku 1236, kdy na hradě pobýval český král Václav I. Zde vydal důležitou listinu týkající se spravování Moravy. Přezdívali mu „Jednooký král“, protože přišel na lovu o jedno oko. Jeho sestrou byla Anežka Česká.
   Na přelomu 12. a 13. století se Země české zařadily mezi nejvýznamnější evropské celky. Přemysl Otakar I. vytvořil jednotný český stát – součást Svaté říše římské. Za vlády Přemysla Otakara II. (1253 - 1278) nastal hospodářský rozkvět a zakládání nových královských měst a hradů. Hrad Kamýk je svým řešením příbuzný hradu Bezděz, který náležel mezi nejlépe zachované královské hrady doby posledních Přemyslovců. Hrad Kamýk byl často zastavován různým šlechtickým rodům, zejména Rožumberkům, Lobkovicům a Perštejnům. V držení rodu Lobkoviců byla zřícenina hradu do roku 1922.
 Po prohlídce hradu jsme se vrátili zpět do Kamýku, kde nás v kulturním domě uvítala děvčata z klubu důchodců a bylo pro nás připraveno sladké pohoštění. Zatančila nám country tance v kostýmech, které odpovídaly formě tance. Bylo to nádherné setkání a neradi jsme se loučili. Děvčata slíbila návštěvu Kladna začátkem září.
 Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v obci Obořiště,   kde jsme si prohlédli soukromý pivovar „ENERGON“. S výrobou piva „Baštýř“ nás seznámil bývalý správce objektu a teď i sládek, pan Petr Králíček. Pivovar nabízí prvotřídní výběr piv 10°, 12° a polotmavé 11°. Počasí nám přálo, byl to velmi zajímavý výlet.    Napsala pro  Svobodu           Möstlová M.