Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lesnické centrum v Křivoklátu 16.3.2016

5. 4. 2016

 

Informační vzdělávací středisko Křivoklát
 Výbor 3. MO seniorů Kladno využil nabídku Informačního vzdělávacího střediska Lesů České republiky na Křivoklátě a pro své členy zajistil autobus k jeho návštěvě. Zajímavá přednáška o příkladném hospodaření v lesích, která působí na děti, mládež a širokou veřejnost s cílem zlepšit vztah k lesům, zelenému bohatství naší země a umožnit poznání přírody. O vzniku Lesnického parku Křivoklátsko nám přednášel pan Miroslav Pecha, který řadu let pracoval jako lesník. V současné době se věnuje přednáškám a besedám s návštěvníky, kteří se zajímají o krásnou přírodu se zachovalými rozsáhlými lesy a velkým množstvím rostlinných a živočišných druhů v této přírodní lokalitě.
V roce 2010 byl na Křivoklátsku vyhlášen první Lesnický park na území České republiky a možná i první v Evropě. Heslo, které mu zakladatelé dali zní „Území pro přírodu i pro lidi“.
Lesy plní tři pilíře :
Ekonomický - musí na sebe vydělat těžbou dřeva a výhodně je prodat
Ekologický    - zajistit odpovídající a pokud možno klidné prostředí pro rostlinné a
                          živočišné druhy
Sociální        - dávají lidem práci, obživu a produkty k životu
 Péče o les začíná jeho obnovou, vysazováním nových mladých druhů stromů a rozumné lovy zvěře. Chrání les před škodlivým hmyzem, zejména před kůrovcem. V určitých lokalitách jsou rozmístněny lapače s feromonem, který brouka přivábí svou vůní. Biologickou ochranou lesa jsou ptáci, např. strakapoud, ale i dravci. Velkou raritou je, že již pět let hnízndí v       křivoklátských lesích orel mořský, který má rozpětí křídel až dva metry a v blízké řece Berounce loví ryby. Další funkce lesa je zejména rekreační a zdravotní. Návštěvníky jsou zváni do míst, kde se nachází přírodní rezervace, naučné stezky, unikátní přírodní a stavební památky a památné stromy, které připomínají historické události, nebo jsou s nimi spojeny různé báje, či významné události. Na tyto vycházky zajistí sředisko svého průvodce s podrobným výkladem. Na závěr nás pan Pecha potěšil zvuky a zpěvem ptáků žijících v křivoklátských lesích. Byla to velmi poučná přednáška. Při odchodu jsme si prohlédli stálou expozici „Les kolem nás“. Je to nevšední a zajímavá výstava, která je vytvořena tak, abychom se cítili opravdu jako jako v lese. Jsou zde umístněny exponáty savců a ptáků. Jde o prezentaci živé i neživé přírody a vodního prostředí.
                                                                                                                    M. Möstlová